Соціонічна бібліотека
навчальні матеріали, статті, книги та корисні посилання

Міжнародного інституту соціоніки

Coрoкa О.
Розробка та обгрунтування психофізіологічних показників діагностики стресостійкості моряків

Стаття присвячена обґрунтуванню психофізіологічних показників діагностики стресостійкості фахівців екстремальних професій. Зокрема зазначається, що представлені методики оцінки компонентів стресостійкості за фізіологічними показниками вимагають узагальнення інформації з врахуванням їхньої вибірковості в оцінці якостей, що характеризують виокремлені компоненти стресостійкості. Згідно із представленими даними, на початку експерименту кількість обстежуваних зі стресонестійким і стресогальмівним типами особистості виявилася у контрольній та експериментальних групах приблизно однаковою. На заключному етапі експерименту відзначалися суттєві відмінності, що виразилися у кількісних змінах обстежуваних із несприятливим соціонічним типом особистості групи 2 порівняно з групою 1.

Ключові слова: психофізіологічні показники, діагностика стресостійкості, фахівці екстремальних професій, компоненти стресостійкості, соціонічний тип особистості.


Documents
281169-tekst_stattii-650461-1-10-20230616.pdf 1.6 Mio / PDF