Соціонічна бібліотека
навчальні матеріали, статті, книги та корисні посилання

Міжнародного інституту соціоніки

Юр’єва І. А.
Оптимізація управлінського апарату в системі соціально-трудових відносин

Становить методичний інтерес оцінка здібностей до спілкування і психологічної сумісності управлінських працівників за рекомендаціями такої порівняно нової науки, як соціоніка. На основі рекомендацій соціоніки можна проводити психічне тестування працівників, виявляти фактори їхнього взаємного притягання або відштовхування та у такий спосіб формувати групи працівників, стійких від кризових дестабілізуючих факторів (мова йде про використання передбачуваних систем тестування управлінських працівників для з’ясування їх соціонічного типу на предмет комплектування з них відділів, служб і т.і.).

Методи соціоніки можуть виявитися найбільш корисними при формуванні внутрішньо збалансованих, організаційно стійких управлінських підрозділів (комплексів), у яких завдяки взаємопритяжінню і взаємодоповненню працівників створюються ідеальні мікроколективи, що забезпечують їхнім членам найбільш сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу та ефективної управлінської діяльності. Сформовані в процесі реорганізації кадрового складу управлінського апарата такі соціонічні команди можуть виступати як своєрідні острівці стабільності та організаційного росту кризової організації.


Documents
visnyk_khpi_2022_03_en_iurieva_optymizatsiia_upravlinskoho.pdf 322.5 kio / PDF