Соціонічна бібліотека
навчальні матеріали, статті, книги та корисні посилання

Міжнародного інституту соціоніки

Букалов O.В.
Порівняння соціоніки та інших типологій

Проведено порівняння соціоніки як науки та технології з типологією Майєрс-Бріггс та теорією Кейрсі. Показано, що, незважаючи на загальне з цими типологіями походження з типології К. Юнга, соціоніка, на відміну від них, дозволяє дати цілісну картину структури з психічних функцій, опис та прогноз інтертипних відносин у малих та великих групах. У практичній галузі соціоніка дозволяє формувати команди та колективи будь-якої складності, а також усувати конфлікти. Використання інформаційного підходу дозволяє застосовувати методи соціоніки у маркетингу, рекламі, соціологічних та політологічних дослідженнях.

соціоніка, типологія Майєрс-Бріггс, теорія Кейрсі, інформаційна модель психіки, менеджмент, малі групи, колектив, реклама, маркетинг

Соціоніка, як і типологія Майєрс-Бріггс, базується на типології К. Юнга, але пропонує послідовну структуру психіки, що дає можливість не тільки детально описувати тип особистості та ряд індивідуальних особливостей, але й розкриває характер спілкування та взаємодії людей, що дозволяє прогнозувати відносини між людьми, ступінь їхньої психологічної, ділової та інформаційної сумісності. У цих питаннях соціоніка просунулася значно далі порівняно з типологією Майєрс-Бріггс та теорією Кейрсі. Тому вже понад 20 років соціонічні технології застосовуються в ефективному менеджменті для підбору персоналу, формування чи реорганізації колективів чи робочих груп.

Порівняємо ці типології.

соціоніка MBTI Кейрсі
Базис типологія Юнга + інформатика (теорія систем, кібернетика) типологія Юнга типологія Юнга
Час створення 1980-ті 1940-ті 1960-ті (?)
Відповідність теорії Юнга повне неповне неповне
К-ть типів 16 16 16
Опис структури психіки 8 психічних функцій, що виконують 8 ролей на 4-х рівнях функціонування:
 1. - програмна;
 2. – творча;
 3. - рольова;
 4. - мобілізаційна;
 5. - сугестивна;
 6. - активаційна;
 7. - контролююча;
 8. - демонстративна.

Диференційоване розрізнення та опис функцій по мірності та потужності.

У інтровертних типів порядок функцій відповідає введеному Юнгом (саме це дозволило створити теорію інтертипних відносин).
Єдиної концепції немає, у різних авторів різне трактування допоміжних функцій та їх кількості.
2 (4) психічні функції.
Опис та динаміка реальних колективів Декілька тисяч різних груп, ефективних та неефективних. Невелика кількість груп. Невелика кількість груп. Теорія темпераментів Кейрсі - окремий випадок з безлічі виділених соціонікою.
Опис та прогнозування сумісності людей Розвинена теорія та технологія створення колективів. Система ранжування інтертипних відносин. Виділено 256 інтертипних відносин, об’єднаних у 16 ​​видів - від найбільш конструктивних до потенційно конфліктних. Оцінка взаємодій не лише за «подібністю» типів або за «протилежністю» їх якостей, а й додатковою. Ефективні прогностичні здібності. Теорія не розвинена, але накопичено досвід спостережень. Слабке розуміння причин взаємодій та відносин. У ряді випадків - відсутність розуміння, яким чином взаємодіють типи в команді, особливо якщо ці типи не збігаються N-S і T-F. Сумісність визначається або за подібністю (за належністю до одного типу або однієї групи типів), або за протилежністю. Відносини, що пропонувалися протягом 30-ти років як найкращі, на практиці виявилися найбільш важкими та конфліктними. Згодом Кейрсі відмовився від цієї ідеї.
Інтеграція з іншими теоріями та методами Доповнення, розширення теорії ролей M.Belbin`а. Відсутнє Відсутнє
Створення колективів – вирішення зворотного завдання соціометрії Ефективно, добре розроблено та використовується. Загальні декларації. Слабке
уявлення про інтертипні стосунки.
Прогнозування міжособистісної сумісності статистикою. Різні думки, іноді
протилежні в різних авторів.
Поняття про сприйняття різних аспектів інформації та про інформаційний обмін між людьми так ні ні
Формування команди Чисельна оцінка ступеня сумісності, індивідуальної та загальної успішності взаємодії. Чіткі критерії оцінки ефективності взаємодії керівника та колективу, ступеня керованості колективу, ступеня «резонансу» з керівником. Відсутня. Є лише спроби описати існуючу команду як тип. Тільки за схожістю темпераментів.
Інтегральний тип колективу Тип корпоративної культури. Сильні та слабкі сторони професійної спрямованості колективу. Ступінь збігу колективу з завданням, що виконується (прогноз успішності). Є уявлення про тип команди як суму типів. Тип команди як набір темпераментів.
Динаміка розвитку концепції Інтенсивний розвиток теорії та прикладних технологій. Соціоніка знаходить застосування як концептуальну модель у всіх гуманітарних науках, використана більш ніж у 850 дисертаціях. Вивчається в університетах або як окрема дисципліна, або в курсах соціології, менеджменту, педагогіки чи інших гуманітарних наук. Активно використовують у менеджменті для комплектування команд, зокрема: виробництво, спорт, авіація, космос. Базова теорія склалася у 50-х роках і більше не змінювалася. Масове застосування за рахунок зростання популярності, «вшир» – екстенсивне зростання без подальшого концептуального розвитку. Базова теорія склалася в 70-х роках і незначно змінювалася.
Соціальні технології методи реклами з урахуванням інформаційного сприйняття; виборчі технології; типи ментальності соціальних груп та етносів. ні ні

Висновки

Соціоніка є концепцією, яка надходить над типологіями Маейрс-Бріггс і Кейрсі, і включає їх як окремі випадки розгляду. При цьому вона має значно більші можливості для практичного застосування, оскільки розглядає структуру психіки людини, а також пропонує перевірену практикою концепцію інтертипних відносин, яка успішно використовується для побудови команд.

Література:

 1. Аугустинавічюте А. Коментар до типології Юнга та введення в інформаційний метаболізм // Соціоніка, ментологія та психологія особистості. - 1995. - № 2. - С. 2-11.
 2. Аугустинавічюте А. Модель інформаційного метаболізму // Менеджмент та кадри: психологія управління, соціоніка та соціологія. - 2003. - № 1. - С. 44-48.
 3. Букалов А.В. Чи вірна американська статистика типів та інтертипних відносин за тестом І.Майєрс-Бріггс? // Соціоніка, ментологія та психологія особистості. - 1996. - № 4. - С. 61-64.
 4. Букалов А.В. Ментальність етносів: інтегральна соціоніка та етносоціоніка // Соціоніка, ментологія та психологія особистості. - 2011. - № 4. - С. 7-19.
 5. Букалов А.В. Потенціал особистості та загадки людських відносин. - М.: Чорна білка, 2009. - 592 с.
 6. Букалов А.В. Соціоніка - новий етап розвитку психології та гуманітарних наук // Психологія та соціоніка міжособистісних відносин. - 2003. - № 1. - С. 5-8.
 7. Букалов А.В. Соціоніка та психоінформатика: універсальний інструмент аналізу, структурування та організації людського знання // Соціоніка, ментологія та психологія особистості. - 2002. - № 3. - С. 5-8.
 8. Букалов А.В. Теорія психоінформаційного простору, його полів та структур. Загальна концепція // Соціоніка, ментологія та психологія особистості. - 1999. - № 5. - С. 3-6.
 9. Букалов О.В., Карпенко О.Б. Методи соціоніки у підготовці та комплектуванні космічних та авіаційних екіпажів // Авіакосмічна та екологічна медицина. - 2013. - Т. 47. - № 4. - С. 27-28.
 10. Букалов О.В., Карпенко О.Б. Застосування соціоніки в ефективному менеджменті // Менеджмент та кадри: психологія управління, соціоніка та соціологія. - 2015. - № 3. - С. 5-16.
 11. Букалов О.В., Карпенко О.Б. Психологія та розвиток соціоніки // «Людина. Мистецтво. Всесвіт». - Сочі, 2016. - С. 56-62.
 12. Букалов О.В., Карпенко О.Б. Соціоніка та менеджмент // Менеджмент та кадри: психологія управління, соціоніка та соціологія. - 2013. - № 6. - С. 5-9.
 13. Букалов О.В., Карпенко О.Б. Соціоніка та психоінформаційні технології в освітньому процесі // Матеріали міжнародної наукової конференції XVII ЦАРСЬКОСІЛЬСЬКІ ЧИТАННЯ. - СПб: Вид-во Ленінград. держ. ун-т, 2013.
 14. Букалов О.В., Карпенко О.Б. Соціоніка та ефективний менеджмент // Менеджмент та кадри: психологія управління, соціоніка та соціологія. - 2014. - № 8. - С. 5-10.