Соціонічна бібліотека
навчальні матеріали, статті, книги та корисні посилання

Міжнародного інституту соціоніки

Методи соціоніки
в підборі і розстановці кадрів

Соціоніка — це науковий напрямок, що інтенсивно розвивається, знаходячись на стику психології, інформатики і соціології та використовуючи відкриття в області інформаційним структур — від психіки окремої людини до колективу в цілому.

Соціоніка дозволяє передбачати характер відносин і ступінь ділової, інформаційної та психологічної сумісності людей навіть до того, як вони будуть об’єднані в один колектив, тобто вирішувати «зворотну задачу» соціометрії.

Методи соціоніки довели свою ефективність в підборі і розстановці кадрів, особливо на ключові посади, що дозволяє значно поліпшити ситуацію в колективах за рахунок формування внутрішньої єдності управлінських команд, підвищити керованість колективів. При цьому в ряді випадків при невеликих кадрових перестановках досягнена суттєва зміна інформаційної структури, стилю діяльності колективів та підвищення ефективності їхньої роботи.

Наші методи, що базуються на знанні інформаційної структури психіки, дають можливість:

  1. дати глибокий опис особистості працівника із зазначенням його сильних і слабких сторін, стилю діяльності, перспектив службового зростання в даному підрозділі. При цьому інформація щодо ознак особистості стандартизована і подана в наочній формі, що дозволяє її легко використовувати як керівнику, так і кадровим службам;
  2. визначити ступінь природної психологічної, інформаційної та ділової сумісності членів колективу, що надає керівнику інструмент для цілеспрямованого формування колективу, перетворення його в єдину команду, з більшою ефективністю роботи в порівнянні зі звичайними, стихійно створеними колективами;
  3. забезпечити ефективне використання робочих кадрів, підвищити їх ККД в оптимально підібраному колективі, що при реорганізації, скороченнях і злиттях дозволяє при меншій кількості співробітників виконувати колишній, або більший, об’єм робіт;
  4. скоротити плинність кадрів за рахунок формування сприятливого психологічного та ділового клімату в колективі;
  5. поліпшити керованість колективу;
  6. спрогнозувати сумісність людей, які раніше не зустрічалися.

Соціонічні рекомендації мають не короткочасний, а довготривалий характер.

Читати докладніше: Ефективний менеджмент і кадровий консалтинг з використанням соціонічних технологій

тел. / Viber / Telegram / WhatsApp: +38(098) 155-45-44
e-mail: 123@socionic.info
https://socionic.info/ru/socoffer.html