Соціонічна бібліотека
навчальні матеріали, статті, книги та корисні посилання

Міжнародного інституту соціоніки

Станіслав Максимов, Валентина Воронова, Юлія Максимова
Індивідуально-психологічні особливості сумісності спортсменів в акробатиці

Під час вивчення соціотипу акробатів різного рівня спрацьованості статистичні відмінності було виявлено лише за ознаками «екстраверсія–інтроверсія» та «раціональність–ірраціональність». Можливі композиції психосоціонічних функцій вказують на те, що для акробатичних складів з високим рівнем спрацьованості, за ознаками «інтроверсія–екстраверсія», характерні гетерогенні поєднання і всі нижні партнери є інтровертами. На основі отриманих результатів для парної акробатичної діяльності можна припустити, що найбільш сприятливим буде поєднання «екстраверт–інтроверт», за умови, що інтровертом буде нижній партнер, або в поєднанні «інтроверт–інтроверт».

Про сумісність пар у спортивній акробатиці необхідно говорити, зважаючи на безумовну значущість їх психологічної підготовки, яка має першочергове значення.

Мета. Вивчення індивідуально-психологічних компонентів сумісності особистісних характеристик спортсменів у парній акробатиці.
Методи. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, методи психологічної діагностики, методи математичної статистики.
Результати. У ході вивчення процесів і результатів комунікацій, динаміки міжособистісних взаємовідносин, ефективності групової діяльності та інших соціально-психологічних явищ в умовах спортивної діяльності виявляється, що вони певним чином зумовлені співвідношенням індивідуально-психологічних особливостей спортсменів, що взаємодіють.
Виявлено нестійкий психологічний клімат у пар акробатів з низьким рівнем спрацьованості, яким важче дійти згоди, оскільки кожен з партнерів через протистояння буде домагатися задоволення своїх інтересів на шкоду інтересам іншого. Під час вивчення соціотипу акробатів різного рівня спрацьованості статистичні відмінності було виявлено лише за ознаками «екстраверсія–інтроверсія» та «раціональність–ірраціональність». Можливі композиції психосоціонічних функцій вказують на те, що для акробатичних складів з високим рівнем спрацьованості, за ознаками «інтроверсія–екстраверсія», характерні гетерогенні поєднання і всі нижні партнери є інтровертами.

На основі отриманих результатів для парної акробатичної діяльності можна припустити, що найбільш сприятливим буде поєднання «екстраверт–інтроверт», за умови, що інтровертом буде нижній партнер, або в поєднанні «інтроверт–інтроверт».


Documents
277259-tekst_stattii-638908-1-10-20230414-2.pdf 934.3 kio / PDF