Соціонічна бібліотека
навчальні матеріали, статті, книги та корисні посилання

Міжнародного інституту соціоніки

Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П.
Психологія управління

У широкому розумінні соціоніка — це наука про стійкі типи мислення та поведінки людини, а також про людські спільності, закономірності відносин, що виникають у процесі взаємодії між окремими людьми і колективами в цілому. Її висновки і рекомендації будуються на основі аналізу закономірностей енерго-інформаційного обміну між людьми.

Соціоніка є наукою про стійкі типи мислення та поведінки людини, а також про людські спільності, закономірності відносин, що виникають у процесі взаємодії між окремими людьми і колективами в цілому. У рамках соціоніки розроблена відповідна класифікація соціотипів.

Розбіжність соціотипів корениться в різноманітних способах сприйняття світу. Пріоритетним поділом людей є поділи на екстравертів й інтровертів, раціоналістів й ірраціоналістів, з урахуванням залежності від способів сприйняття інформації, від елементів людського пізнання, таких як логіка, етика, сенсорика, інтуїція.
Відповідно до існуючих теорій, логічний, етичний, сенсорний, інтуїтивний типи володіють різними характеристиками. Між ними виникають квадральні, октавні відносини, відносини з наступною чи з попередньою квадрою.
Завдяки знанням інтертипних відносини, умілому поєднанню різних функцій та застосування методики формування соціотипів за основними ознаками можна сформувати елементарну модель соціотипу та соціонічну модель особистості