Соціонічна бібліотека
навчальні матеріали, статті, книги та корисні посилання

Міжнародного інституту соціоніки

Шаповалова Н.П.
Педагогічні умови професійного зростання студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі фахової підготовки
Дисертація

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: розроблено, експериментально перевірено та упроваджено у професійну підготовку студентів економічних спеціальностей вишів методику розкриття особистісного потенціалу тих, хто навчається, на основі соціонічного підходу, яка реалізована в авторських курсах для студентів «Соціоніка і її методи у розкритті особистісного потенціалу студентів» й для викладачів «Професійне зростання студентів економічних спеціальностей під час навчання у ВНЗ», що дало можливість викладачам упроваджувати в навчальний процес педагогічні умови професійного зростання студентів у ході викладання низки дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Страхування», «Податкова система», «Бюджетна система» та інші (спеціальність Ф і С); «Економіка праці», «Організація праці», «Управління персоналом», «Мотивування персоналу», «Аудит персоналу», «Фізіологія і психологія праці», «Демографія» (спеціальність УП).
Результати дослідження впроваджено у професійну підготовку студентів таких ВНЗ: Харківський інститут бізнесу і менеджменту (акт №01.1/11-91 від 29.12.2015), Харківський інститут фінансів КНТЕУ (довідка №594 від 14.12.15), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (довідка №01/10-125 від 09.02.16), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (акт №2101-18/8 від 18.03.16).

професійна підготовка, особистісний потенціал студентів, соціоніка, професійне зростання


Documents
Автореферат 411 kio / PDF

Дисертація 2.4 Mio / PDF