Соціонічна бібліотека
навчальні матеріали, статті, книги та корисні посилання

Міжнародного інституту соціоніки

Позначення

Соціонічні позначення для типів та функцій

соціоніка, позначення, соціонічні типи, модель А, модель Ю

Як у соціоніці позначаються типи, психічні функції та інформаційні аспекти? Як виглядають інформаційні моделі психіки - Модель А та Модель Ю - для соціонічного типу?

Системи позначення типів інформаційного метаболізму у соціоніці

символи букви скорочення повна назва типу
IL IL ІЛЕ Інтуїтивно-логічний екстраверт (ірраціональний)
SE SE СЕІ Сенсорно-етичний інтроверт (ірраціональний)
ES IL ЕСЕ Етико-сенсорний екстраверт (раціональний)
LI LI ЛІІ Логіко-інтуїтивний інтроверт (раціональний)
ET ET ЕІЕ Етико-інтуїтивний екстраверт (раціональний)
LF LF ЛСІ Логіко-сенсорний інтроверт (раціональний)
FL FL СЛЕ Сенсорно-логічний екстраверт (ірраціональний)
TE TE ІЕІ Інтуїтивно-етичний інтроверт (ірраціональний)
FR FR СЕЕ Сенсорно-етичний екстраверт (ірраціональний)
TP TP ІЛІ Інтуїтивно-логічний інтроверт (ірраціональний)
PT PT ЛІЕ Логіко-інтуїтивний екстраверт (раціональний)
RF RF ЕСІ Етико-сенсорний інтроверт (раціональний)
PS PS ЛСЕ Логіко-сенсорний екстраверт (раціональний)
RI RI ЕІІ Етико-інтуїтивний інтроверт (раціональний)
IR IR ІЕЕ Інтуїтивно-етичний екстраверт (ірраціональний)
SP SP СЛІ Сенсорно-логічний інтроверт (ірраціональний)

Позначення аспектів інформаційного потоку та відповідних функцій
I
- інтуїція можливостей
T
- інтуїція часу
F
- вольова сенсорика
S
- сенсорика комфорту
E
- етика емоцій
R
- етика відносин
P
- ділова логіка
L
- структурна логіка

Модель А типу ІМ на прикладі ІЛЕ

програмнаI 1L2творча
мобілізаційнаR4F3рольова
активаційнаE6S5сугестивна
контролюючаT7P8демонстраційна

Модель Ю типу ІМ на прикладі ІЛЕ

I1акцептна, репродуктивна
L2продуктивна, творча
R3місце найменшого спротиву (мнс)
S4сугестивна