Аугустинавичюте А.
Про символи
Зміст символів, що використовуються в соціоніці
Друк logo imprimer

Смислове значення символів, що використовуються в соціоніці (згідно з А.Аугустинавічюте)

чорний трикутник
чорна інтуїція

I
Зміст об’єкту. Його потенційна енергія і внутрішній зміст, сенс, внутрішні можливості. Програма, закладена в об’єкті, його внутрішня структура, будь-які конкретні здібності людини. Те, що К. Маркс називав робочою силою, тобто сумою фізичних і психічних зді-бностей людини.

Відчуття наявності-відсутності прихованих внутрішніх здібнос-тей, можливостей, що дає здатність бачити сталість або недовго-тривалість якогось об’єкта чи явища.
чорний круг
чорна сенсорика

F
Форма об’єкта. Кінетична енергія об’єкта, його готовність використовувати свою енергію. Його зовнішні якості: колір, обриси, гладкість або шорсткість поверхні, зовнішня мобілізованість, воля людини, здатність і готовність нею користуватися по відношенню до себе та інших.

Відчуття готовності або неготовності об’єкта до прояву волі та сили, відчуття естетичності-неестетичності об’єкта.
чорний квадрат
чорна логіка

P
Зовнішні рухи. Подія, факт, вчинок, зміна місця в просторі. Зовнішні прояви процесу, його форма. Переміщення об’єкта в просторі і будь-які інші форми зовнішнього руху об’єктів.

Почуття логічності–алогічності вчинків, почуття можливості–неможливості протидіяти тому, що відбувається.
чорний кут
чорна етика

E
Внутрішні процеси. Внутрішні, приховані від очей процеси, які часто видають себе звуками, що виходять назовні, або змінами зовнішності об’єкта (наприклад почервоніння обличчя). Для людини це діапазон від емоційних переживань до процесів сну та травлення. Емоційні стани, настрої, збудженість, пригніченість.

Почуття етичності-неетичності внутрішніх імпульсів, почуття можливості-неможливості змінити що відбувається в собі або іншому об’єкті..
білий трикутник
біла інтуїці

T
Плин часу. Суб’єктивний час об’єкту та об’єктивний календарний час. Тривалість функціонування або існування об’єкта, яка визначається наявністю потенційної енергії та її використанням в одиницю часу. Зовнішня ситуація об’єкта серед інших об’єктів, тобто його ситуація в часі. Проміжки часу між подіями, тривалість окремих подій, послідовність подій і процесів, їх ритм в часі, швидкість, повільність. Все це відноситься як до зовнішніх, так і до внутрішніх процесів.

Відчуття своєчасності–несвоєчасності, поспіху–спокою тощо, відчуття відносності процесів, що відбуваються у часі.
білий круг
біла сенсорика

S
Самопочуття. Внутрішня ситуація об’єкта серед інших об’єктів, їх вплив на його самопочуття, відображення в його самопочутті. Можна сказати, «звучання» простору всередині об’єкта. Самопочуття визначається як зовнішніми, так і внутрішніми процесами.

Відчуття приємності–неприємності, фізичної та естетичної задоволеності та незадоволеності.
білий квадрат
біла логіка

L
Відстань у просторі, масштаб. Відстань між об’єктами, місце в просторі або серед інших об’єктів, ієрархія. Система як сума встановлених або сталих відстаней, система об’єктивних закономірних взаємин в природі і суспільстві. Об’єктивні потреби людини, тобто потрібна йому система відносин з різними об’єктами, починаючи від харчових продуктів. Усі відстані — результат зовнішніх переміщень.

Почуття логічності–алогічності, розумності–нерозумності.
білий кут
біла етика

R
Приваблива сила об’єктів, тяжіння. Це можна назвати «суб’єктивними відстанями» між об’єктами. Для людини це, наприклад, любов–ненависть: улюблений і на великій відстані близький, ненависний і на малій — далекий.

Почуття етичності–неетичність відносин, доброти людини або його поганих якостей, почуття бажання–небажання тощо.
P.S. :

Опубліковано російською:
Аугустинавичюте А. О символах // Соционика, ментология и психология личности. — 1998. — № 2. — С. 20–21.

Переклад: О.Б.Карпенко

Форум
Залишити коментар

Майбутні події

Не очікується подій


пункт списку Мапа сайту пункт списку Контакти пункт списку Для редакторів пункт списку

RSS

2015-2023 © Соционическая библиотека - Усі права захищено
Сайт створено на SPIP
з шаблоном ESCAL-V3
Версія: 3.81.1