Соціонічна бібліотека
навчальні матеріали, статті, книги та корисні посилання

Міжнародного інституту соціоніки

Обнаружение нейронной структуры, ответственной за самосознание, приводит к вопросу о возможности исследования связей нейронных структур с (...)
Читати статтю...
Психологія і соціоніка міжособових відносин - 25 березня 2023
В статье осмысляются взаимосвязи двух наук, их видение психики человека, а также их «взаимопроникновение» при психотерапевтической работе в паре (...)
Читати статтю...
Психологія і соціоніка міжособових відносин - 25 березня 2023
Описано формирование и применение коммуникативных моделей (масок) для общения и реализации различных функциональных потребностей в социуме. Даны (...)
Читати статтю...
Психологія і соціоніка міжособових відносин - 25 березня 2023
Рассматривается процесс сближения в отношениях мужчины и женщины, предложено различать два основных сценария, а также результаты их взаимодействия.
Читати статтю...
Психологія і соціоніка міжособових відносин - 25 березня 2023
Рассмотрены последствия неправильной диагностики ТИМа и причины, по которым самостоятельно определить свой ТИМ бывает очень сложно, на примере (...)
Читати статтю...
Психологія і соціоніка міжособових відносин - 25 березня 2023

Соціоніка дозволяє передбачати характер відносин і ступінь ділової, інформаційної та психологічної сумісності людей навіть до того, як вони будуть об’єднані в один колектив, тобто вирішувати «зворотну задачу» соціометрії.

Методи соціоніки довели свою ефективність в підборі і розстановці кадрів, особливо на ключові посади, що дозволяє значно поліпшити ситуацію в колективах за рахунок формування внутрішньої єдності управлінських команд, підвищити керованість колективів. При цьому в ряді випадків при невеликих кадрових перестановках досягнена суттєва зміна інформаційної структури, стилю діяльності колективів та підвищення ефективності їхньої роботи.

Наші методи, що базуються на знанні інформаційної структури психіки, дають можливість:

  1. дати глибокий опис особистості працівника із зазначенням його сильних і слабких сторін, стилю діяльності, перспектив службового зростання в даному підрозділі. При цьому інформація щодо ознак особистості стандартизована і подана в наочній формі, що дозволяє її легко використовувати як керівнику, так і кадровим службам;
  2. визначити ступінь природної психологічної, інформаційної та ділової сумісності членів колективу, що надає керівнику інструмент для цілеспрямованого формування колективу, перетворення його в єдину команду, з більшою ефективністю роботи в порівнянні зі звичайними, стихійно створеними колективами;
  3. забезпечити ефективне використання робочих кадрів, підвищити їх ККД в оптимально підібраному колективі, що при реорганізації, скороченнях і злиттях дозволяє при меншій кількості співробітників виконувати колишній, або більший, об’єм робіт;
  4. скоротити плинність кадрів за рахунок формування сприятливого психологічного та ділового клімату в колективі;
  5. поліпшити керованість колективу;
  6. спрогнозувати сумісність людей, які раніше не зустрічалися.

Соціонічні рекомендації мають не короткочасний, а довготривалий характер.

Читати докладніше: Ефективний менеджмент і кадровий консалтинг з використанням соціонічних технологій

тел. / Viber / Telegram / WhatsApp: +38(098) 155-45-44
e-mail: 123@socionic.info
https://socionic.info/ru/socoffer.html

соціоніка, позначення, соціонічні типи, модель А, модель Ю


Як у соціоніці позначаються типи, психічні функції та інформаційні аспекти? Як виглядають інформаційні моделі психіки - Модель А та Модель Ю - для соціонічного типу?

Системи позначення типів інформаційного метаболізму у соціоніці

символи букви скорочення повна назва типу
IL IL ІЛЕ Інтуїтивно-логічний екстраверт (ірраціональний)
SE SE СЕІ Сенсорно-етичний інтроверт (ірраціональний)
ES IL ЕСЕ Етико-сенсорний екстраверт (раціональний)
LI LI ЛІІ Логіко-інтуїтивний інтроверт (раціональний)
ET ET ЕІЕ Етико-інтуїтивний екстраверт (раціональний)
LF LF ЛСІ Логіко-сенсорний інтроверт (раціональний)
FL FL СЛЕ Сенсорно-логічний екстраверт (ірраціональний)
TE TE ІЕІ Інтуїтивно-етичний інтроверт (ірраціональний)
FR FR СЕЕ Сенсорно-етичний екстраверт (ірраціональний)
TP TP ІЛІ Інтуїтивно-логічний інтроверт (ірраціональний)
PT PT ЛІЕ Логіко-інтуїтивний екстраверт (раціональний)
RF RF ЕСІ Етико-сенсорний інтроверт (раціональний)
PS PS ЛСЕ Логіко-сенсорний екстраверт (раціональний)
RI RI ЕІІ Етико-інтуїтивний інтроверт (раціональний)
IR IR ІЕЕ Інтуїтивно-етичний екстраверт (ірраціональний)
SP SP СЛІ Сенсорно-логічний інтроверт (ірраціональний)

Позначення аспектів інформаційного потоку та відповідних функцій
I
- інтуїція можливостей
T
- інтуїція часу
F
- вольова сенсорика
S
- сенсорика комфорту
E
- етика емоцій
R
- етика відносин
P
- ділова логіка
L
- структурна логіка

Модель А типу ІМ на прикладі ІЛЕ

програмнаI 1L2творча
мобілізаційнаR4F3рольова
активаційнаE6S5сугестивна
контролюючаT7P8демонстраційна

Модель Ю типу ІМ на прикладі ІЛЕ

I1акцептна, репродуктивна
L2продуктивна, творча
R3місце найменшого спротиву (мнс)
S4сугестивна