Шаповалова Н.П.
Педагогічні умови професійного зростання студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі фахової підготовки
Дисертація

професійна підготовка, особистісний потенціал студентів, соціоніка, професійне зростання

Друк logo imprimer

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: розроблено, експериментально перевірено та упроваджено у професійну підготовку студентів економічних спеціальностей вишів методику розкриття особистісного потенціалу тих, хто навчається, на основі соціонічного підходу, яка реалізована в авторських курсах для студентів «Соціоніка і її методи у розкритті особистісного потенціалу студентів» й для викладачів «Професійне зростання студентів економічних спеціальностей під час навчання у ВНЗ», що дало можливість викладачам упроваджувати в навчальний процес педагогічні умови професійного зростання студентів у ході викладання низки дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Страхування», «Податкова система», «Бюджетна система» та інші (спеціальність Ф і С); «Економіка праці», «Організація праці», «Управління персоналом», «Мотивування персоналу», «Аудит персоналу», «Фізіологія і психологія праці», «Демографія» (спеціальність УП).
Результати дослідження впроваджено у професійну підготовку студентів таких ВНЗ: Харківський інститут бізнесу і менеджменту (акт №01.1/11-91 від 29.12.2015), Харківський інститут фінансів КНТЕУ (довідка №594 від 14.12.15), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (довідка №01/10-125 від 09.02.16), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (акт №2101-18/8 від 18.03.16).

Завантаження Файли до завантаження:
  • Автореферат
  • 411 кб / PDF
  • Дисертація
  • 2.4 Mb / PDF
Форум
Залишити коментар


пункт списку Мапа сайту пункт списку Контакти пункт списку Для редакторів пункт списку

RSS

2015-2022 © Соционическая библиотека - Усі права захищено
Сайт створено на SPIP
з шаблоном ESCAL-V3
Версія: 3.81.1