logo auteur
Відправити повідомлення
Quell
Відправити повідомлення

Цей автор написав:
«Термінологічний словник бібліотекаря» визначає термін «соціоніка» так: «Соціоніка – об’єктом свого вивчення має типологію людей. Може бути використана в психотерапії та психокорекції. Моделює взаємовідносини між людьми, (...)
Стаття опублікована 29 серпня 2023
«Терминологический словарь библиотекаря» определяет термин «соционика» так: «Соционика - объектом своего изучения имеет типологию людей. Может быть использована в психотерапии и психокоррекции. Моделирует взаимоотношения (...)
Статья опубликована 29 Август 2023
The Librarian’s Terminological Dictionary defines the term “socionics” as follows: “Socionics - the object of its study is the typology of people. Can be used in psychotherapy and psychocorrection. (...)
Article published on 29 August 2023
The reference dictionary “Social Management” defines the term “socionics” as follows: “Socionics is the science of stable types of human thinking and behavior (sociotypes), human communities, patterns (...)
Article published on 29 August 2023
Словник-довідник «Соціальний менеджмент» визначає термін «соціоніка» так: «Соціоніка - наука про стійкі типи мислення та поведінки людини (соціотипи), спільноти людей, закономірності відносин (енергоінформаційного обміну) (...)
Стаття опублікована 29 серпня 2023